SMMM Staj Başlatma Kursu

SMMM Staj Başlatma Kursu

 • Çağrı Merkezi
  444 33 07
 • Whatsapp
  (530) 304 98 98
 • Çözemediğiniz Sorular
  (530) 304 98 98

Kursun Tanımı

Hukuk İktisat Maliye İşletme Muhasebe Bankacılık Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden en az lisans düzeyinde mezun olmak adayların Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olabilmeleri için öncelikle SMMM Staja Giriş Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Akademi Dünyası Eğitim Merkezi olarak her geçen gün önemi artan ve gelecek vaat eden bu mesleği icra etmek isteyen öğrencilerimizi zorlu bir sürecin başlangıcı olan SMMM Staja Giriş sınavına hazırlıyor ve bu engeli güven içinde geçmelerini sağlıyoruz. SMMM eğitimlerinde uzmanlaşan Kurumumuz ile mesleğe ilk adımı bizimle atmış olacaksınız.

SMMM sınavlarına yönelik eğitimlerinde 15 yıllık tecrübesiyle 10.000’in üzerinde meslek mensubu kazandıran Akademi Dünyası  uzman eğitim kadrosu sürekli güncellenen yayınları ile eğitimden taviz vermeyen ve öğrenci odaklı ilkeli duruşuyla bundan sonra da kazandırmaya devam edecektir.

Kursun Kazanımları

Kimler SMMM stajına başvuru yapabilirler?

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A -a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanlar staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir. Buna göre; Hukuk İktisat Maliye İşletme Muhasebe Bankacılık Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber belirtilen bilim dallarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir. Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur.

Staj süresi ne kadardır?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 3 yıldır.

Staj başvuruları nereye yapılır?

Staj başvuruları ilgili yerde bulunan SMMM Odalarına yapılır.

Staj başvuruları yılın hangi dönemlerinde yapılır?

Staj başvuruları her yılın NİSAN AĞUSTOS ve ARALIK dönemlerinde yapılır.

Staja giriş sınavı ne zaman ve yılda kaç kere yapılır?

Staja giriş sınavı TESMER tarafından yılda 3 defa yapılmaktadır. Sınav tarihleri yıllık olarak ilan edilir.

Staja giriş sınavında ilk girişte başarılı olamayanlar tekrar kaç sınava daha katılabilirler?

Staja giriş sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. (Bir dosya kapsamında ilk sınav dahil toplam 10 sınava katılma hakkı vardır.)Bu sınav hakkını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan dileyenler yeniden staj dosyası açtırarak sınava katılabilirler.

Staja giriş sınavının konu başlıkları nelerdir hangi alanlardan sorumlu olarak sınava girilir?

Staja giriş sınavı test yöntemi ile yapılır. Konu başlıkları Genel Kültür ve yetenek ile Alan Bilgisi ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

Genel Kültür ve Yetenek (Toplam 30 Soru)

 • Türkçe (7 soru)
 • Matematik (8 soru)
 • Tarih (5 soru)
 • Yabancı Dil (10 Soru)

 Alan Bilgisi (Toplam 100 Soru)

 • Finansal Muhasebe (26 soru)

– Finansal Muhasebe

– Muhasebe Bilgi Sistemi

– Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

– Muhasebe Standartları

 • Maliyet Muhasebesi (8 soru)
 • Mali Tablolar Analizi (8 soru)
 • Denetim (16 soru)
 • Ekonomi (6 soru)
 • Maliye (6 soru)
 • Meslek Hukuku (6 soru)
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (6 soru)
 • Vergi Hukuku (6 soru)
 • Ticaret Hukuku (6 soru)
 • Borçlar Hukuku (6 soru)

2016 yılında yapılacak ilk Staja Giriş Sınavı’ndan itibaren

 1. Sınavda 30 adet “Genel Kültür ve Yetenek” 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 adet soru yer alacaktır.
 2. Sınavın değerlendirilmesinde “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20 “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır.
 3. Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir. 4. Yabancı dil konusu “Almanca Fransızca yada İngilizce” dillerini kapsayacaktır.
 4. Sınava katılacak adaylar sınav başvurularında “Almanca Fransızca yada İngilizce” dillerinden hangisini tercih ettiklerini belirteceklerdir.
 5. 2016 yılından önce dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; bu dosyalarına bağlı sınav hakları çerçevesinde yabancı dil konusundan sorumlu olmaksızın mevcut düzenlemelere göre sınava katılmaya devam edebileceklerdir.
 6. 2016 yılından önce dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; diledikleri takdirde 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yabancı dili de kapsayan sınava katılabileceklerdir. Adaylar bu tercihlerini sınav başvurularında belirtecekler ve tercihlerine bağlı olarak yabancı dili de kapsayan sınava katılacak adaylar izleyen sınavlarda da yabancı dili de kapsayacak şekilde sınavlara katılmaya devam edeceklerdir

Staja başlama sınavını kazandıktan sonra stajı başlatmak için ne yapılır?

 

Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için Mayıs Eylül veya Ocak aylarının 10. Gününe kadar sigorta girişini yapmaları ve matbu evrakları belirtilen tarihe kadar ilgili odalara teslim etmeleri gerekir.

Aday meslek mensuplarının 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince Staj Yönetmeliğinin 10.maddesi ile düzenlenen “Zorunlu Eğitim” programını (eStajyer Eğitimi) tamamlamaları gerekmektedir.

Aday meslek mensupları stajın başladığı tarihten itibaren staj süresince zorunlu eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi tutulurlar. Bu eğitim internet ortamında uzaktan olabileceği gibi yüz yüze eğitim biçiminde de gerçekleştirilebilir.

e-Stajyer Eğitimi staj süresinin tamamı için bir bütün olarak uygulanır. Stajyerin tabi olduğu zorunlu eğitim programı staj konularını ve stajyerlerin çalışma programlarını kapsar.

 

Staja giriş sınavında başarılı olanlar kaç yıl içinde staja başlayabilirler?

 

Staja giriş sınavında başarılı olanlar sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

 

Kursun İçeriği

                                                       SMMM Staja Giriş Sınavı Sınav Konuları

 

MUHASEBE VE DENETİM %50

Finansal Muhasebe ve Şirketler Muhasebesi %15

Temel Kavramlar ve İlkelerMuhasebe Kayıt Araçları ve DefterlerMuhasebe PolitikalarıMali TablolarHesaplarTek Düzen Hesap PlanıDönen VarlıklarDuran VarlıklarKısa Vadeli Yabancı KaynaklarUzun Vadeli Yabancı KaynaklarÖz KaynaklarGelir Tablosu HesaplarıMaliyet HesaplarıNazım HesaplarDönem Sonu İşlemleriŞirket TürleriŞirketlerin KuruluşuSermaye ArtırımıSermaye AzaltımıDevirBirleşmeKar DağıtımıToplam 18 Soru

Muhasebe Standartları %5

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal ÇerçeveTürkiye Finansal Raporlama StandartlarıTürkiye Muhasebe StandartlarıToplam 6 Soru

Maliyet Muhasebesi %8

Genel EsaslarTekdüzen Maliyet Muhasebe SistemiGiderlerGiderlerin Dağıtım EsaslarıSipariş ve Evre Maliyet YöntemleriStandart Maliyet YöntemleriMaliyet Bilgilerinin RaporlanmasıAnalizlerİşletme BütçeleriToplam 6 Soru

Mali Tablolar Analizi %7

Finansal TablolarFinansal Tabloların Analiz TeknikleriFinansal Tabloların Fiyat Hareketlerine Göre DüzeltilmesiToplam 9 Soru

Denetim %15

Denetim Kavramı ve FonksiyonlarıDenetim TürleriBağımsız DenetimGüvence Hizmetleri ve Diğer Denetim Benzeri HizmetlerDenetim StandartlarıDenetim KanıtlarıDenetim HedefleriDenetim SüreciDenetim TeknikleriGerçeğe Aykırı Finansal RaporlamaDenetimin PlanlanmasıDenetim Programının YürütülmesiDenetim Alanları İtibariyle Denetim İşlemleriDenetim Raporları

Toplam 15 Soru

EKONOMİ VE MALİYE %10

Ekonomi %5

Kıtlık Tercih ve FaydaTalep Arz ve Piyasa DengesiArz ve Talep UygulamalarıTalep ve Arz EsnekliğiTüketici Dengesi AnaliziÜretim ve MaliyetlerTam Rekabet PiyasalarıMonopolMonopolcü Rekabet ve Oligopol PiyasalarFaktör PiyasalarıMili Gelirle ilgili KavramlarPara Teorisi ve PolitikasıUluslararası Ticaret TeorisiUluslararası İktisat PolitikasıDöviz PiyasasıÖdemeler Bilançosunun Tanımıİktisadi Kalkınma ve Büyüme

Toplam 6 Soru

Maliye %5

Maliye İlminin EsaslarıKamu EkonomisiKamu GiderleriKamu Gelirleri (Vergi Teorisi)BütçeDevlet BorçlarıYerel İdarelerToplam 6 SoruHUKUK %25

Vergi Hukuku %5

Vergi Hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri konusu Dalları ve tanımıVergi hukukunun kaynaklarıVergi kanunlarının zaman yer ve anlam bakımından uygulanmasıVerginin tarafları mükellefin ödevleri ve haklarıVergi borçlusu (Mükellef ve vergi sorumlusu)Vergi kesenlerin sorumluluğuMükellefin ödevleriMükellef haklarıVergilendirme işlemleri ve sürelerVergiyi doğuran olayVergi hukukunda sürelerVergi borcunun sona ermesiVergi borcunu sona erdiren diğer nedenlerVergi kabahat ve suçlarıVergisel idari ve adli yaptırımları azaltan ya da sona erdiren kimi durumlarVergi hukukunda cebri icra süreciVergi uyuşmazlıkları ve çözüm yollarıUluslararası vergi hukukuUluslararası çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırma yöntemleriToplam 6 SoruMeslek Hukuku 5Mesleki MevzuatMeslek YasasıYönetmeliklerMeslek KararlarıToplam 6 Soru

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %5

İş Hukuku hakkında Genel Bilgiler 4857 Sayılı İş Kanunu'nun Uygulamaİş Sözleşmesi İş Sözleşmesinin Unsurları Türleri Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan borçlarİş İlişkisinin Ücret Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve SonuçlarıSendikal Örgütlenme Sendika Üyeliği ve Sendikaların FaaliyetleriToplu İş Sözleşmesi-Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların ÇözümüSosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik YapısıSosyal Sigorta KollarıToplam 6 Soru

Ticaret Hukuku %5

Ticari İşletme Tacir Ticari İş Ticari YargıTicaret Sicili Ticaret Unvanı Haksız RekabetTicari Defterler Tüccar Yardımcıları ve Cari HesapOrtaklıklar hakkında genel bilgi Adi ortaklık Limitet ortaklık Anonim OrtaklıkGenel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona ErmesiPay Sahipliği ve Menkul KıymetlerKıymetli EvrakToplam 6 Soru

Borçlar Hukuku %5

Borç ilişkisinin temel kavramları borçların kaynakları hukuki işlem kavramı sözleşmelerin hukuki işlemler içindeki yeri ve sözleşmelerin kurulmasıSözleşmelerin geçersizliği temsilHaksız fiillerBorcun ifa edilmemesiBorç ilişkisinin üçüncü kişilere etkileri ve borcun sona ermesiToplam 6 Soru

Kursun Programı

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için eğitim danışmanlarımızla irtibata geciniz.
 

Yorum Yapın

 
 

Çağrı Merkezi
444 33 07

Whatsapp
(530) 304 98 98

Çözemediğiniz Sorular
(530) 304 98 98

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Formu Doldurunuz

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.

 
 
 
 
 

Anlaşma Ortaklarımız